Tábor 2019

29.6.2019 - 19.7.2019

Sraz a odjezd

Sraz bude 29. 6. 2018 v 7:30 na parkovišti u Aquacentra Šutka (Čimická 848/41, Praha 8). Odjezd autobusů bude v 8:30. S sebou jen malý batůžek s jídlem, pitím na cestu a pláštěnkou dle počasí, na sebe oddílové tričko a šátek.

Na srazu budeme vybírat doklady účastníka (viz. níže) a provádět zběžnou preventivní prohlídku dětí, abychom vyloučili případné zavlečení nemoci či parazitů (například vši) – v případě pochybností jsme nuceni dítě na tábor nepřijmout.

Zavazadla

Odvoz zavazadel bude probíhat 29. 6. 2018 na srazu – bude zde dodávka a zbytek zavazadel se dá do autobusu. Zavazadla je také možno dovézt s sebou na předpřípravku (s rodiči).

Doklady účastníka

Následující doklady, prosíme, vložte do průhledné euro folie a odevzdejte vedoucímu při odjezdu na tábor. Tyto doklady budou po celou dobu uloženy v deskách u vedoucího.

Kompletně vyplněná přihláška na tábor (včetně prohlášení rodičů o bezinfekčnosti s datem ze dne odjezdu)

Potvrzení od lékaře, že dítě je schopno zúčastnit se zotavovací akce (toto potvrzení nově platí 24 měsíců – pokud není uvedeno jinak – a je možné jej použít i na jiné tábory nebo školy v přírodě) – stačí kopie

Kopie očkovacího průkazu!!!

Kartička zdravotní pojišťovny (originál!)

Léky, které dítě potřebuje s instrukcemi (pokud již není dostatek prostoru na místě tomu vyčleněném v přihlášce)

Při přebírání dětí po příjezdu se přihlaste o vrácení kartičky zdravotní pojišťovny, potvrzení od lékaře a výpis z lékařského deníku + klíšťata.

Dokumenty:

Účastníci:

Pokud se chcete přihlásit na akci nejprve se přihlaste do svého účtu.