Tábor 2020!!!

11.7.2020 - 26.7.2020

Sraz na odjezd na tábor bude 11. 7. v 11:15 na parkovišti Aquaparku Šutka. Na sebe oddílové tričko a šátek. S sebou všechny věci na tábor. Seznam věcí na tábor je v příručce táborníka přiložené níže.

Na srazu budeme vybírat doklady účastníka (viz. níže) a provádět zběžnou preventivní prohlídku dětí, abychom vyloučili případné zavlečení nemoci či parazitů (například vši) – v případě pochybností jsme nuceni dítě na tábor nepřijmout.

Následující doklady vložte do nezalepené obálky, označte jménem dítěte a odevzdejte vedoucímu při odjezdu na tábor. Tyto doklady budou po celou dobu uloženy u vedoucího. Po příjezdu z tábora se přihlaste o vrácení kartičky zdravotní pojišťovny, výpis z lékařského deníku a se seznamem klíšťat.

Doklady účastníka:

● Kompletně vyplněná přihláška na tábor

● Prohlášení o bezinfekčnosti účastníka tábora

● Kopie potvrzení od lékaře, že dítě je schopno zúčastnit se zotavovací akce (toto potvrzení platí 24 měsíců, pokud není určeno jinak, a je možné jej použít i na jiné tábory nebo školy v přírodě)

● Kopie očkovacího průkazu

● Kartička zdravotní pojišťovny (originál!)

● Léky, které dítě potřebuje s instrukcemi (pokud již není dostatek místa na místě tomu vyčleněném v přihlášce)

Dokumenty:

Pro zobrazení účastníků je potřeba se přihlásit.