Historie oddílu

Založení

Chlapecký oddíl Bronco byl založen 13. září 1984 Pavlem Kodrasem „Černou Nocí“ a Ondřejem Remešem „Endym“ jako turistický oddíl mládeže pod hlavičkou TJ Slovan Bohnice a fungoval v letech totality jako T.O.M. 508 92 ve společenství se zdejšími oddíly děvčat. Byl od počátku napojen na kobyliskou salesiánskou farnost a od roku 1988 i na podzemní skautské hnutí pod vedením selesiánského kněze Jožky Kopeckého. Po listopadu 1989 pak byla zahájena skautská činnost a založeno naše 52. středisko Junáka, které navázalo na oficiální obnovení skautingu, ke kterému došlo na Praze 8 dne 11. ledna 1990. V tomto období našemu středisku i oddílu byl velkou oporou i první porevoluční předseda ORJ Prahy 8 ing. Ivo Pražák, jeho manželka Milada, i představitelé obnoveného křesťanského střediska Maják Petr Kalaš „Bondy“ a Vašek Šebek.

Založení

V průběhu let se vystřídala ve vedení oddílu celá řada vůdců. Mimo Černé Noci, který ukončil aktivní činnost v září 1988 a Endyho, který jeko vedoucí působil až do roku 2000, působili v čele Bronca již legendární vůdci jako Vašek Šana „Rab“ (1989 - 1993), Pavel Hlaváček „Maják“ (1993 – 2002), Pavel Kožený (1997 – 2005), Petr Hlaváček „Majačka“ (2002–2005), Tonda Klecanda (2005–2006), Vojta Čech „Scrivi“ (2006–2008), Vojta Herian (2008–2010) a další…V současnosti jako poslední převzal štafetu ve vedení Jakub Netolický se svým týmem.

Členové

Z prvních devíti členů oddílu - „kluků zakladatelů“ ze září 1984 – se staly legendy. Brzy ale přicházeli další. Mezi slavná jména naší historie patří např. Honza Radkovský „Stecchino“ (pozdější zakladatel smečky vlčat), Štěpán Radkovský „Umbi“, Petr Ondruš „Doušek“, Pavel Ondruš „Rákosníček“, Marek Klufa „Ovis“, Honza Klufa „Pímon“, Prokop Radina „Bygo“, Tomáš Hejný „Chocholouš“, Pavel Kožený „Pája“ , David Hájek „Baron“ a mnoho dalších. Historie družinového systému Bronca sahá až do roku 1990, kdy zahájila činnost družina Kondorů po vedením Chocholouše, družina Pedalínů pod vedením Marka Ivanoviče a družina Vyder po vedením Pavla Koženého. Tyto družiny však navázaly na existenci starších číselně označených družin. Bývalí členové družiny Vyder pak v posledních letech založili i novodobý FAN klub Starých Vyder, který pomáhá oprášit dávno zapomenutou historii oddílu… Oddíl Bronco se od počátku rychle rozrůstal, takže jenom na zakládací listině, která je jednou ročně doplňována, figuruje přes 100 jmen členů zavázaných oddílovým slibem. Všech kluků, kteří v průběhu let prošli oddílem, je však již několik stovek…