Pro zájemce

Co je skauting?

Parta dobrých kamarádů

Kluci v oddíle najdou dobré kamarády, kteří jim vydrží třeba na celý život. Skauting, to je kolektiv stmelený dohromady společnými prožitky a společenství plné přátelské atmosféry.

Příležitost naučit se sociální a další dovednosti

Děti se učí mnoha praktickým a užitečným věcem, například žít v souladu s přírodou, zvládat krizové situace a spolupracovat v týmu. Kromě toho se učí, jak se chovat ve společnosti dalších lidí a jak jim pomoci, když to potřebují. Na rozdíl od úzce zaměřených zájmových kroužků skauting podporuje rozvoj osobnosti a získávání všeobecného rozhledu.

Možnost trávit volný čas zábavně a smysluplně

Skauting vychovává – nenásilně, zábavně, pomocí her a praxe. Naše výchovné metody jsou moderní a děti baví. Skauting není nuda, je to aktivní způsob smysluplně stráveného volného času. Naše akce jsou plné zážitků, objevů a dobrodružství.

Bezpečné zázemí pro výchovu dětí

Vedoucími v oddílech jsou lidé, které práce s dětmi baví a kteří prošli akreditovanými kurzy. Systematicky zvyšují svoji kvalifikaci, navštěvují semináře, jsou proškoleni v první pomoci a ve zvládání krizových situací. O děti je tedy v oddílech dobře a bezpečně postaráno.

Naše činnost

Scházíme se každé pondělí od 17:30 do 19:00 v naší klubovně na pravidelných schůzkách. Ty jsou nejen plné her, ale také si zábavnou formou procvičujeme řadu dovedností a vědomostí, které uplatníme jak při skautských akcích, tak v praktickém životě.

Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny – přibližně jednou za měsíc se vydáváme na jedno i vícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst. Objevování tajemných jeskyní nebo hledání pokladů je tou pravou příležitostí k poznání světa kolem nás i sebe samých.

Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu je letní tábor trvající tři týdny, kde se zúročí zkušenosti získané během roku. Na něm se kluci především učí být platnými členy týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, naučí se vařit, pracovat se sekyrou a pilou, stavět indiánské stany „tee-pee“ a mnoho dalšího.

Jak se zapojit

Pokud vás naše nabídka zaujala a chcete zjistit, zda se vašemu synovi bude u nás líbit, může se přijít podívat na schůzku (pondělí 17:30 – 19:00, v klubovně). Zajímá-li vás, jak schůzky vypadají a co s dětmi hrajeme, můžete být na schůzce samozřejmě přítomni.

Konkrétní způsob začlenění je vždy přizpůsoben okolnostem a záleží na vzájemné domluvě.

Z administrativní stránky umožňujeme, aby dítě chodilo na schůzky nezávazně a zdarma po dobu dvou měsíců. Po této době požadujeme vyplnění přihlášky a zaplacení členských příspěvků (popř. poměrné části člen. příspěvků)

Účast

Dítě by mělo chodit pravidelně na schůzky i jezdit na výpravy. Nicméně nevyžadujeme stoprocentní účast. Pokud v účasti na výpravě něco brání (vaše finanční situace, problémy ve škole, …) lze samozřejmě neúčast omluvit. V některých případech je možné, aby dítě chodilo jen na schůzky. Neakceptujeme však možnost, že dítě nebude vůbec chodit na schůzky a bude jen jezdit na výpravy.

Bezpečnost

S dětmi pracují lidé, kteří mají potřebnou kvalifikaci. Skautská organizace má svůj vlastní systém vzdělávání vedoucích, které zahrnují pedagogiku, zdravovědu, metodiku vedení a další oblasti. Dále mají někteří vedoucí zdravotní kurz.

Na všechny účastníky jakýchkoli akcí pořádaných skautskými oddíly se vztahuje úrazové pojištění.

Co bude nováček potřebovat?

Schůzky

Na několik prvních schůzek nemusí nosit nic – v případě potřeby mu rádi něco zapůjčíme. Později by na schůzky měl nosit:

Výpravy

Během několika měsíců byste měli svému dítěti opatřit vybavení na výpravy. Zde je několik tipů, co koupit a podle čeho vybírat:

Dále doporučujeme:

Většinu vybavení lze v omezeném množství i půjčit z oddílu, nebo od vedoucích, pokud se ozvete s dostatečným předstihem.

Outdoorové prodejny

Kroj

Vaše dítě bude též výhledově potřebovat skautský kroj.

Kroj skautů či skautek:

Ke kroji se nosí jednobarevné kalhoty či kraťasy přírodní barvy.

Košile, šátek, píšťalka a šnůrka se prodává ve Skautské prodejně Jun (Haškova 7, Praha 7). Je rozdíl mezi chlapeckou a dívčí košilí.

Nášivky a doplňky je možné pohodlně zakoupit přes vedoucí za neziskovou cenu.

Peníze – kolik vás skaut bude stát

Členské příspěvky bývají kolem 900 Kč. Vybíráme je vždy na konci října. Do té doby může vaše dítě chodit na schůzky nezávazně.

Výpravy stojí většinou 200–400 Kč. Určitý zdroj příjmů na výpravy nám poskytuje dotace od MHMP.

Cena třítýdenního letního tábora v roce 2016 byla 3800 Kč.

Jsme nezisková organizace, z vybíraných peněz se hradí pouze náklady na činnost oddílu a členské příspěvky nadřazené organizaci (tj. Junák - český skaut, z.s.), které jsou potřebné k udržení organizace v chodu. Vedoucí jsou dobrovolníci bez nároku na odměnu.